Index of /archlinux32/i486/testing/


../
bcprov-1.66-1.0-any.pkg.tar.zst                                             03-Aug-2020 12:48   5M
bcprov-1.66-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                           03-Aug-2020 12:48   566
cmake-3.18.1-1.0-i486.pkg.tar.zst                                            31-Jul-2020 00:13   6M
cmake-3.18.1-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                          31-Jul-2020 00:13   310
cups-2.3.3-2.0-i486.pkg.tar.zst                                             16-Jul-2020 12:53   5M
cups-2.3.3-2.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                           16-Jul-2020 12:53   566
dbus-1.12.20-1.0-i486.pkg.tar.zst                                            05-Jul-2020 18:27  334K
dbus-1.12.20-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                          05-Jul-2020 18:27   310
dbus-docs-1.12.20-1.0-i486.pkg.tar.zst                                          05-Jul-2020 18:27   1M
dbus-docs-1.12.20-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                        05-Jul-2020 18:27   310
deluge-2.0.4.dev38+g23a48dd01-2.0-any.pkg.tar.zst                                    20-Jul-2020 22:49   2M
deluge-2.0.4.dev38+g23a48dd01-2.0-any.pkg.tar.zst.sig                                  20-Jul-2020 22:49   310
deluge-gtk-2.0.4.dev38+g23a48dd01-2.0-any.pkg.tar.zst                                  20-Jul-2020 22:49  343K
deluge-gtk-2.0.4.dev38+g23a48dd01-2.0-any.pkg.tar.zst.sig                                20-Jul-2020 22:49   310
dhcpcd-9.3.3-1.0-i486.pkg.tar.zst                                            24-Nov-2020 13:35  226K
dhcpcd-9.3.3-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                          24-Nov-2020 13:35   310
dnsmasq-2.82-1.0-i486.pkg.tar.zst                                            21-Jul-2020 20:17  367K
dnsmasq-2.82-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                          21-Jul-2020 20:17   566
firefox-i18n-ach-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                        30-Jul-2020 18:17  428K
firefox-i18n-ach-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                      30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-af-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  378K
firefox-i18n-af-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-an-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  457K
firefox-i18n-an-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-ar-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  516K
firefox-i18n-ar-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-ast-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                        30-Jul-2020 18:17  428K
firefox-i18n-ast-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                      30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-az-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  465K
firefox-i18n-az-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-be-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  572K
firefox-i18n-be-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-bg-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  539K
firefox-i18n-bg-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-bn-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  559K
firefox-i18n-bn-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-br-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  480K
firefox-i18n-br-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-bs-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  435K
firefox-i18n-bs-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-ca-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  482K
firefox-i18n-ca-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-ca-valencia-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                    30-Jul-2020 18:17  477K
firefox-i18n-ca-valencia-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                  30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-cak-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                        30-Jul-2020 18:17  511K
firefox-i18n-cak-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                      30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-cs-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  511K
firefox-i18n-cs-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-cy-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  491K
firefox-i18n-cy-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-da-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  484K
firefox-i18n-da-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-de-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  504K
firefox-i18n-de-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-dsb-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                        30-Jul-2020 18:17  517K
firefox-i18n-dsb-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                      30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-el-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  590K
firefox-i18n-el-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-en-ca-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                       30-Jul-2020 18:17  457K
firefox-i18n-en-ca-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-en-gb-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                       30-Jul-2020 18:17  458K
firefox-i18n-en-gb-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-en-us-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                       30-Jul-2020 18:17  399K
firefox-i18n-en-us-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-eo-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  484K
firefox-i18n-eo-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-es-ar-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                       30-Jul-2020 18:17  494K
firefox-i18n-es-ar-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-es-cl-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                       30-Jul-2020 18:17  492K
firefox-i18n-es-cl-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-es-es-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                       30-Jul-2020 18:17  481K
firefox-i18n-es-es-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-es-mx-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                       30-Jul-2020 18:17  497K
firefox-i18n-es-mx-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-et-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  462K
firefox-i18n-et-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-eu-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  483K
firefox-i18n-eu-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-fa-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  520K
firefox-i18n-fa-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-ff-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  459K
firefox-i18n-ff-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-fi-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  483K
firefox-i18n-fi-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-fr-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  508K
firefox-i18n-fr-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-fy-nl-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                       30-Jul-2020 18:17  491K
firefox-i18n-fy-nl-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-ga-ie-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                       30-Jul-2020 18:17  440K
firefox-i18n-ga-ie-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-gd-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  472K
firefox-i18n-gd-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-gl-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  436K
firefox-i18n-gl-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-gn-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  509K
firefox-i18n-gn-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-gu-in-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                       30-Jul-2020 18:17  521K
firefox-i18n-gu-in-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-he-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  511K
firefox-i18n-he-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-hi-in-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                       30-Jul-2020 18:17  547K
firefox-i18n-hi-in-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-hr-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  488K
firefox-i18n-hr-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-hsb-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                        30-Jul-2020 18:17  512K
firefox-i18n-hsb-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                      30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-hu-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  517K
firefox-i18n-hu-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-hy-am-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                       30-Jul-2020 18:17  572K
firefox-i18n-hy-am-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-ia-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  482K
firefox-i18n-ia-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-id-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  480K
firefox-i18n-id-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-is-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  455K
firefox-i18n-is-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-it-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  384K
firefox-i18n-it-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-ja-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  545K
firefox-i18n-ja-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-ka-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  543K
firefox-i18n-ka-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-kab-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                        30-Jul-2020 18:17  500K
firefox-i18n-kab-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                      30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-kk-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  569K
firefox-i18n-kk-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-km-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  496K
firefox-i18n-km-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-kn-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  485K
firefox-i18n-kn-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-ko-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  531K
firefox-i18n-ko-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-lij-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                        30-Jul-2020 18:17  454K
firefox-i18n-lij-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                      30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-lt-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  511K
firefox-i18n-lt-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-lv-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  444K
firefox-i18n-lv-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-mk-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  415K
firefox-i18n-mk-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-mr-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  526K
firefox-i18n-mr-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-ms-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  429K
firefox-i18n-ms-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-my-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  487K
firefox-i18n-my-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-nb-no-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                       30-Jul-2020 18:17  476K
firefox-i18n-nb-no-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-ne-np-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                       30-Jul-2020 18:17  454K
firefox-i18n-ne-np-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-nl-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  488K
firefox-i18n-nl-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-nn-no-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                       30-Jul-2020 18:17  478K
firefox-i18n-nn-no-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-oc-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  504K
firefox-i18n-oc-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-pa-in-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                       30-Jul-2020 18:17  531K
firefox-i18n-pa-in-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-pl-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  506K
firefox-i18n-pl-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-pt-br-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                       30-Jul-2020 18:17  484K
firefox-i18n-pt-br-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-pt-pt-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                       30-Jul-2020 18:17  493K
firefox-i18n-pt-pt-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-rm-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  484K
firefox-i18n-rm-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-ro-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  496K
firefox-i18n-ro-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-ru-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  581K
firefox-i18n-ru-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-si-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  463K
firefox-i18n-si-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-sk-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  508K
firefox-i18n-sk-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-sl-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  491K
firefox-i18n-sl-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-son-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                        30-Jul-2020 18:17  387K
firefox-i18n-son-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                      30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-sq-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  505K
firefox-i18n-sq-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-sr-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  537K
firefox-i18n-sr-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-sv-se-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                       30-Jul-2020 18:17  487K
firefox-i18n-sv-se-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-ta-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  499K
firefox-i18n-ta-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-te-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  520K
firefox-i18n-te-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-th-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  557K
firefox-i18n-th-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-tl-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  480K
firefox-i18n-tl-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-tr-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  503K
firefox-i18n-tr-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-trs-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                        30-Jul-2020 18:17  467K
firefox-i18n-trs-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                      30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-uk-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  574K
firefox-i18n-uk-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-ur-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  535K
firefox-i18n-ur-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-uz-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  449K
firefox-i18n-uz-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-vi-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  526K
firefox-i18n-vi-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-xh-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         30-Jul-2020 18:17  392K
firefox-i18n-xh-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-zh-cn-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                       30-Jul-2020 18:17  526K
firefox-i18n-zh-cn-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     30-Jul-2020 18:17   566
firefox-i18n-zh-tw-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                       30-Jul-2020 18:17  525K
firefox-i18n-zh-tw-79.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     30-Jul-2020 18:17   566
fmt-7.1.2-2.0-i486.pkg.tar.zst                                              23-Nov-2020 10:31  171K
fmt-7.1.2-2.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                            23-Nov-2020 10:31   566
freetds-1.2.12-1.0-i486.pkg.tar.zst                                           21-Nov-2020 11:08   1M
freetds-1.2.12-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                         21-Nov-2020 11:08   566
glib2-2.64.4-1.0-i486.pkg.tar.zst                                            05-Jul-2020 18:24   3M
glib2-2.64.4-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                          05-Jul-2020 18:24   310
glib2-docs-2.64.4-1.0-i486.pkg.tar.zst                                          05-Jul-2020 18:24   1M
glib2-docs-2.64.4-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                        05-Jul-2020 18:24   310
gn-0.1819.e327ffdc-2.0-i486.pkg.tar.zst                                         25-Nov-2020 15:17  778K
gn-0.1819.e327ffdc-2.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                       25-Nov-2020 15:17   310
jsoncpp-1.9.4-1.0-i486.pkg.tar.zst                                            26-Sep-2020 17:12   1M
jsoncpp-1.9.4-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                          26-Sep-2020 17:12   566
jsoncpp-doc-1.9.4-1.0-i486.pkg.tar.zst                                          26-Sep-2020 17:12  3639
jsoncpp-doc-1.9.4-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                        26-Sep-2020 17:12   566
kajongg-20.04.3-1.0-any.pkg.tar.zst                                           09-Jul-2020 16:40   5M
kajongg-20.04.3-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                         09-Jul-2020 16:40   310
libcups-2.3.3-2.0-i486.pkg.tar.zst                                            16-Jul-2020 12:53  293K
libcups-2.3.3-2.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                          16-Jul-2020 12:53   566
libffi-3.3-4.1-i486.pkg.tar.zst                                             27-Nov-2020 15:46   42K
libffi-3.3-4.1-i486.pkg.tar.zst.sig                                           27-Nov-2020 15:46   310
libjpeg-turbo-2.0.6-1.1-i486.pkg.tar.zst                                         27-Nov-2020 06:55  333K
libjpeg-turbo-2.0.6-1.1-i486.pkg.tar.zst.sig                                       27-Nov-2020 06:55   310
libqalculate-3.15.0-1.0-i486.pkg.tar.zst                                         23-Nov-2020 19:04   2M
libqalculate-3.15.0-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                       23-Nov-2020 19:04   310
libraqm-0.7.1-1.0-i486.pkg.tar.zst                                            22-Nov-2020 18:28   29K
libraqm-0.7.1-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                          22-Nov-2020 18:28   566
libsynctex-2020.54586-4.0-i486.pkg.tar.zst                                        15-Jul-2020 16:13   55K
libsynctex-2020.54586-4.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                      15-Jul-2020 16:13   566
libvorbis-1.3.7-2.0-i486.pkg.tar.zst                                           05-Jul-2020 14:56  313K
libvorbis-1.3.7-2.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                         05-Jul-2020 14:56   566
libx11-1.7.0-1.0-i486.pkg.tar.zst                                            22-Nov-2020 12:29   2M
libx11-1.7.0-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                          22-Nov-2020 12:29   310
linux-5.9.10.arch1-1.0-i486.pkg.tar.zst                                         24-Nov-2020 06:58   62M
linux-5.9.10.arch1-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                       24-Nov-2020 06:58   310
linux-docs-5.9.10.arch1-1.0-i486.pkg.tar.zst                                       24-Nov-2020 06:58   7M
linux-docs-5.9.10.arch1-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                     24-Nov-2020 06:58   310
linux-headers-5.9.10.arch1-1.0-i486.pkg.tar.zst                                     24-Nov-2020 06:58   18M
linux-headers-5.9.10.arch1-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                   24-Nov-2020 06:58   310
linux-olpc-xo1-5.9.10.arch1-1.0-i486.pkg.tar.zst                                     26-Nov-2020 16:37   6M
linux-olpc-xo1-5.9.10.arch1-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                   26-Nov-2020 16:37   566
linux-olpc-xo1-docs-5.9.10.arch1-1.0-i486.pkg.tar.zst                                  26-Nov-2020 16:37   7M
linux-olpc-xo1-docs-5.9.10.arch1-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                26-Nov-2020 16:37   566
linux-olpc-xo1-headers-5.9.10.arch1-1.0-i486.pkg.tar.zst                                 26-Nov-2020 16:37   14M
linux-olpc-xo1-headers-5.9.10.arch1-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                               26-Nov-2020 16:37   566
php-apcu-5.1.19-1.0-i486.pkg.tar.zst                                           27-Nov-2020 08:05   58K
php-apcu-5.1.19-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                         27-Nov-2020 08:05   566
pkcs11-helper-1.27.0-1.0-i486.pkg.tar.zst                                        24-Nov-2020 18:01   74K
pkcs11-helper-1.27.0-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                      24-Nov-2020 18:01   566
poppler-0.90.1-1.0-i486.pkg.tar.zst                                           13-Jul-2020 19:43   1M
poppler-0.90.1-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                         13-Jul-2020 19:43   310
poppler-glib-0.90.1-1.0-i486.pkg.tar.zst                                         13-Jul-2020 19:43  253K
poppler-glib-0.90.1-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                       13-Jul-2020 19:43   310
poppler-qt5-0.90.1-1.0-i486.pkg.tar.zst                                         13-Jul-2020 19:43  2596
poppler-qt5-0.90.1-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                       13-Jul-2020 19:43   310
qpdf-10.0.4-1.0-i486.pkg.tar.zst                                             27-Nov-2020 07:33  977K
qpdf-10.0.4-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                           27-Nov-2020 07:33   566
rsync-3.2.2-2.0-i486.pkg.tar.zst                                             06-Jul-2020 12:13  318K
rsync-3.2.2-2.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                           06-Jul-2020 12:13   566
rubygems-3.1.4-1.0-any.pkg.tar.zst                                            24-Jul-2020 22:58  221K
rubygems-3.1.4-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                          24-Jul-2020 22:58   566
sdl_image-1.2.12-7.0-i486.pkg.tar.zst                                          27-Nov-2020 07:23   30K
sdl_image-1.2.12-7.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                        27-Nov-2020 07:23   566
shadow-4.8.1-3.0-i486.pkg.tar.zst                                            16-Jul-2020 13:32   1M
shadow-4.8.1-3.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                          16-Jul-2020 13:32   566
spice-protocol-0.14.2-1.0-any.pkg.tar.zst                                        24-Jul-2020 22:56   21K
spice-protocol-0.14.2-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                      24-Jul-2020 22:56   566
systemd-245.7-1.0-i486.pkg.tar.zst                                            28-Jul-2020 20:31   6M
systemd-245.7-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                          28-Jul-2020 20:31   566
systemd-libs-245.7-1.0-i486.pkg.tar.zst                                         28-Jul-2020 20:31  517K
systemd-libs-245.7-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                       28-Jul-2020 20:31   566
systemd-resolvconf-245.7-1.0-i486.pkg.tar.zst                                      28-Jul-2020 20:31  2972
systemd-resolvconf-245.7-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                    28-Jul-2020 20:31   566
systemd-sysvcompat-245.7-1.0-i486.pkg.tar.zst                                      28-Jul-2020 20:31  8427
systemd-sysvcompat-245.7-1.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                    28-Jul-2020 20:31   566
testing.db                                                        27-Nov-2020 23:18  122K
testing.db.tar.gz                                                    27-Nov-2020 23:18  122K
testing.db.tar.gz.old                                                  27-Nov-2020 23:18  128K
testing.files                                                      27-Nov-2020 23:18  547K
testing.files.tar.gz                                                   27-Nov-2020 23:18  547K
testing.files.tar.gz.old                                                 27-Nov-2020 23:18  558K
texlive-bin-2020.54586-4.0-i486.pkg.tar.zst                                       15-Jul-2020 16:13   13M
texlive-bin-2020.54586-4.0-i486.pkg.tar.zst.sig                                     15-Jul-2020 16:13   566
thunderbird-i18n-ar-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  544K
thunderbird-i18n-ar-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-ast-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  478K
thunderbird-i18n-ast-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-be-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  572K
thunderbird-i18n-be-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-bg-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  572K
thunderbird-i18n-bg-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-br-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  502K
thunderbird-i18n-br-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-ca-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  505K
thunderbird-i18n-ca-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-cs-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  528K
thunderbird-i18n-cs-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-cy-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  515K
thunderbird-i18n-cy-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-da-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  514K
thunderbird-i18n-da-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-de-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  523K
thunderbird-i18n-de-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-dsb-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  542K
thunderbird-i18n-dsb-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-el-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  622K
thunderbird-i18n-el-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-en-gb-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                    31-Jul-2020 15:13  477K
thunderbird-i18n-en-gb-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                  31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-en-us-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                    31-Jul-2020 15:13  464K
thunderbird-i18n-en-us-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                  31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-es-ar-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                    31-Jul-2020 15:13  518K
thunderbird-i18n-es-ar-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                  31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-es-es-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                    31-Jul-2020 15:13  440K
thunderbird-i18n-es-es-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                  31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-et-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  499K
thunderbird-i18n-et-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-eu-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  505K
thunderbird-i18n-eu-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-fi-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  504K
thunderbird-i18n-fi-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-fr-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  533K
thunderbird-i18n-fr-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-fy-nl-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                    31-Jul-2020 15:13  515K
thunderbird-i18n-fy-nl-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                  31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-ga-ie-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                    31-Jul-2020 15:13  512K
thunderbird-i18n-ga-ie-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                  31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-gd-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  514K
thunderbird-i18n-gd-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-gl-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  496K
thunderbird-i18n-gl-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-he-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  532K
thunderbird-i18n-he-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-hr-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  509K
thunderbird-i18n-hr-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-hsb-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  539K
thunderbird-i18n-hsb-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-hu-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  543K
thunderbird-i18n-hu-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-hy-am-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                    31-Jul-2020 15:13  554K
thunderbird-i18n-hy-am-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                  31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-id-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  494K
thunderbird-i18n-id-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-is-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  503K
thunderbird-i18n-is-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-it-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  417K
thunderbird-i18n-it-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-ja-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  569K
thunderbird-i18n-ja-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-ko-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  546K
thunderbird-i18n-ko-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-lt-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  530K
thunderbird-i18n-lt-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-nb-no-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                    31-Jul-2020 15:13  495K
thunderbird-i18n-nb-no-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                  31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-nl-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  507K
thunderbird-i18n-nl-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-nn-no-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                    31-Jul-2020 15:13  497K
thunderbird-i18n-nn-no-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                  31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-pl-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  501K
thunderbird-i18n-pl-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-pt-br-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                    31-Jul-2020 15:13  510K
thunderbird-i18n-pt-br-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                  31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-pt-pt-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                    31-Jul-2020 15:13  509K
thunderbird-i18n-pt-pt-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                  31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-rm-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  504K
thunderbird-i18n-rm-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-ro-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  520K
thunderbird-i18n-ro-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-ru-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  606K
thunderbird-i18n-ru-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-si-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  564K
thunderbird-i18n-si-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-sk-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  535K
thunderbird-i18n-sk-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-sl-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  516K
thunderbird-i18n-sl-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-sq-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  524K
thunderbird-i18n-sq-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-sr-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  551K
thunderbird-i18n-sr-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-sv-se-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                    31-Jul-2020 15:13  512K
thunderbird-i18n-sv-se-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                  31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-tr-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  525K
thunderbird-i18n-tr-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-uk-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  596K
thunderbird-i18n-uk-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-vi-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                     31-Jul-2020 15:13  549K
thunderbird-i18n-vi-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                   31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-zh-cn-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                    31-Jul-2020 15:13  547K
thunderbird-i18n-zh-cn-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                  31-Jul-2020 15:13   310
thunderbird-i18n-zh-tw-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                    31-Jul-2020 15:13  547K
thunderbird-i18n-zh-tw-68.11.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                  31-Jul-2020 15:13   310
tomcat7-7.0.105-1.0-any.pkg.tar.zst                                           23-Jul-2020 00:59   6M
tomcat7-7.0.105-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                         23-Jul-2020 00:59   566
tomcat8-8.5.57-1.0-any.pkg.tar.zst                                            23-Jul-2020 00:59   7M
tomcat8-8.5.57-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                          23-Jul-2020 00:59   566
tomcat9-9.0.37-1.0-any.pkg.tar.zst                                            23-Jul-2020 00:57   7M
tomcat9-9.0.37-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                          23-Jul-2020 00:57   566