Index of /archlinux32/i686/testing/


../
akonadi-20.08.1-2.0-i686.pkg.tar.zst                                           13-Sep-2020 19:12  832K
akonadi-20.08.1-2.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         13-Sep-2020 19:12   310
amdvlk-2020.Q3.5-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          14-Sep-2020 13:53   18M
amdvlk-2020.Q3.5-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        14-Sep-2020 13:53   310
analitza-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          03-Sep-2020 18:45  568K
analitza-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        03-Sep-2020 18:45   310
bftpd-5.6-1.0-i686.pkg.tar.zst                                              14-Sep-2020 02:51   46K
bftpd-5.6-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                            14-Sep-2020 02:51   310
binutils-2.35-2.0-i686.pkg.tar.zst                                            02-Sep-2020 11:07   6M
binutils-2.35-2.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          02-Sep-2020 11:07   310
bluez-5.55-1.0-i686.pkg.tar.zst                                             13-Sep-2020 16:58  878K
bluez-5.55-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                           13-Sep-2020 16:58   310
bluez-cups-5.55-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           13-Sep-2020 16:58   81K
bluez-cups-5.55-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         13-Sep-2020 16:58   310
bluez-hid2hci-5.55-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         13-Sep-2020 16:58  8605
bluez-hid2hci-5.55-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       13-Sep-2020 16:58   310
bluez-libs-5.55-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           13-Sep-2020 16:58   99K
bluez-libs-5.55-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         13-Sep-2020 16:58   310
bluez-plugins-5.55-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         13-Sep-2020 16:58  8070
bluez-plugins-5.55-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       13-Sep-2020 16:58   310
bluez-qt-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           14-Sep-2020 07:23  858K
bluez-qt-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         14-Sep-2020 07:23   310
bluez-utils-5.55-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          13-Sep-2020 16:58   1M
bluez-utils-5.55-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        13-Sep-2020 16:58   310
breeze-icons-5.74.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         14-Sep-2020 07:23   6M
breeze-icons-5.74.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       14-Sep-2020 07:23   310
cmake-3.18.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            30-Jul-2020 23:37   7M
cmake-3.18.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          30-Jul-2020 23:37   310
dbus-1.12.20-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            05-Jul-2020 17:52  335K
dbus-1.12.20-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          05-Jul-2020 17:52   310
dbus-docs-1.12.20-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          05-Jul-2020 17:52   1M
dbus-docs-1.12.20-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        05-Jul-2020 17:52   310
dconf-0.38.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            19-Sep-2020 00:35  104K
dconf-0.38.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          19-Sep-2020 00:35   566
dnsmasq-2.82-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            21-Jul-2020 20:31  367K
dnsmasq-2.82-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          21-Jul-2020 20:31   566
extra-cmake-modules-5.74.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                      14-Sep-2020 07:15  273K
extra-cmake-modules-5.74.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                    14-Sep-2020 07:15   310
falkon-3.1.0-12.0-i686.pkg.tar.zst                                            13-Sep-2020 22:19   3M
falkon-3.1.0-12.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          13-Sep-2020 22:19   310
festival-2.5.0-4.0-i686.pkg.tar.zst                                           14-Sep-2020 02:47   5M
festival-2.5.0-4.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         14-Sep-2020 02:47   310
ffmpeg-2:4.3.1-1.1-i686.pkg.tar.zst                                           17-Jul-2020 06:45   10M
ffmpeg-2:4.3.1-1.1-i686.pkg.tar.zst.sig                                         17-Jul-2020 06:45   310
fluidsynth-2.1.4-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          13-Jul-2020 22:21  261K
fluidsynth-2.1.4-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        13-Jul-2020 22:21   310
gdm-3.36.3-1.0-i686.pkg.tar.zst                                             13-Jul-2020 23:16  666K
gdm-3.36.3-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                           13-Jul-2020 23:16   310
ghostpcl-9.53.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           14-Sep-2020 19:05   3M
ghostpcl-9.53.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         14-Sep-2020 19:05   310
ghostscript-9.53.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         14-Sep-2020 19:05   18M
ghostscript-9.53.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       14-Sep-2020 19:05   310
ghostxps-9.53.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           14-Sep-2020 19:05   3M
ghostxps-9.53.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         14-Sep-2020 19:05   310
gjs-2:1.64.4-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            07-Jul-2020 21:11  282K
gjs-2:1.64.4-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          07-Jul-2020 21:11   310
glib2-2.64.4-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            05-Jul-2020 17:58   3M
glib2-2.64.4-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          05-Jul-2020 17:58   566
glib2-docs-2.64.4-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          05-Jul-2020 17:58   1M
glib2-docs-2.64.4-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        05-Jul-2020 17:58   566
gnome-shell-1:3.36.4-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        07-Jul-2020 21:22   2M
gnome-shell-1:3.36.4-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      07-Jul-2020 21:22   310
gnumeric-1.12.48-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          15-Sep-2020 11:35   14M
gnumeric-1.12.48-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        15-Sep-2020 11:35   310
gobject-introspection-1.66.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                    19-Sep-2020 00:25   1M
gobject-introspection-1.66.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                  19-Sep-2020 00:25   566
gobject-introspection-runtime-1.66.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                19-Sep-2020 00:25  221K
gobject-introspection-runtime-1.66.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                              19-Sep-2020 00:25   566
gpm-1.20.7.r38.ge82d1a6-2.0-i686.pkg.tar.zst                                       16-Sep-2020 23:01  141K
gpm-1.20.7.r38.ge82d1a6-2.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                     16-Sep-2020 23:01   310
grantleetheme-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        03-Sep-2020 19:20   65K
grantleetheme-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      03-Sep-2020 19:20   310
gsettings-desktop-schemas-3.38.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                   19-Sep-2020 00:29  654K
gsettings-desktop-schemas-3.38.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                 19-Sep-2020 00:29   566
gstreamer-docs-1.18.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                        14-Sep-2020 13:16   7M
gstreamer-docs-1.18.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                      14-Sep-2020 13:16   310
gtk-doc-1.32+52+gb209222-1.0-any.pkg.tar.zst                                       19-Sep-2020 02:29  295K
gtk-doc-1.32+52+gb209222-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     19-Sep-2020 02:29   566
gvim-8.2.1704-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            19-Sep-2020 01:30   2M
gvim-8.2.1704-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          19-Sep-2020 01:30   566
harfbuzz-2.7.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           25-Jul-2020 12:15  810K
harfbuzz-2.7.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         25-Jul-2020 12:15   310
harfbuzz-icu-2.7.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         25-Jul-2020 12:15  8063
harfbuzz-icu-2.7.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       25-Jul-2020 12:15   310
imagemagick-7.0.10.29-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        06-Sep-2020 22:07   2M
imagemagick-7.0.10.29-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      06-Sep-2020 22:07   310
imagemagick-doc-7.0.10.29-1.0-i686.pkg.tar.zst                                      06-Sep-2020 22:07   5M
imagemagick-doc-7.0.10.29-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                    06-Sep-2020 22:07   310
jbig2dec-0.19-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            13-Sep-2020 17:31   63K
jbig2dec-0.19-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          13-Sep-2020 17:31   310
json-glib-1.6.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           17-Sep-2020 19:33  211K
json-glib-1.6.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         17-Sep-2020 19:33   566
jsoncpp-1.9.3-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            20-Jul-2020 23:40   1M
jsoncpp-1.9.3-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          20-Jul-2020 23:40   310
jsoncpp-doc-1.9.3-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          20-Jul-2020 23:40   2M
jsoncpp-doc-1.9.3-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        20-Jul-2020 23:40   310
jsonrpc-glib-3.38.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         17-Sep-2020 19:35   61K
jsonrpc-glib-3.38.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       17-Sep-2020 19:35   566
kactivities-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         14-Sep-2020 13:14  315K
kactivities-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       14-Sep-2020 13:14   310
kactivities-stats-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                      14-Sep-2020 14:08  287K
kactivities-stats-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                    14-Sep-2020 14:08   310
kalarmcal-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          03-Sep-2020 19:15  278K
kalarmcal-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        03-Sep-2020 19:15   566
kapidox-5.74.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                            14-Sep-2020 11:06  127K
kapidox-5.74.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                          14-Sep-2020 11:06   310
karchive-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           14-Sep-2020 11:20  381K
karchive-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         14-Sep-2020 11:20   310
kauth-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            14-Sep-2020 12:26  318K
kauth-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          14-Sep-2020 12:26   310
kbookmarks-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          15-Sep-2020 05:30  588K
kbookmarks-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        15-Sep-2020 05:30   566
kcalendarcore-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        14-Sep-2020 14:10   1M
kcalendarcore-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      14-Sep-2020 14:10   310
kcmutils-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           15-Sep-2020 05:44  692K
kcmutils-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         15-Sep-2020 05:44   566
kcodecs-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           14-Sep-2020 12:28  353K
kcodecs-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         14-Sep-2020 12:28   310
kcompletion-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         14-Sep-2020 12:38  704K
kcompletion-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       14-Sep-2020 12:38   310
kconfig-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           14-Sep-2020 12:30   1M
kconfig-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         14-Sep-2020 12:30   310
kconfigwidgets-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        14-Sep-2020 12:39   1M
kconfigwidgets-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      14-Sep-2020 12:39   310
kcontacts-1:5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         14-Sep-2020 14:13  1008K
kcontacts-1:5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       14-Sep-2020 14:13   310
kcoreaddons-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         14-Sep-2020 11:11   1M
kcoreaddons-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       14-Sep-2020 11:11   310
kcrash-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            14-Sep-2020 12:43  111K
kcrash-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          14-Sep-2020 12:43   310
kdav-1:5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            15-Sep-2020 05:43  407K
kdav-1:5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          15-Sep-2020 05:43   310
kdbusaddons-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         14-Sep-2020 12:42  216K
kdbusaddons-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       14-Sep-2020 12:42   310
kdeclarative-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         15-Sep-2020 05:43  506K
kdeclarative-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       15-Sep-2020 05:43   310
kded-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                             14-Sep-2020 14:01   59K
kded-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                           14-Sep-2020 14:01   310
kdelibs4support-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                       15-Sep-2020 05:51   4M
kdelibs4support-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                     15-Sep-2020 05:51   310
kdepim-runtime-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                       03-Sep-2020 19:37   3M
kdepim-runtime-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                     03-Sep-2020 19:37   310
kdesignerplugin-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                       14-Sep-2020 14:04   73K
kdesignerplugin-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                     14-Sep-2020 14:04   310
kdesu-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            14-Sep-2020 14:14  234K
kdesu-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          14-Sep-2020 14:14   310
kdewebkit-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          15-Sep-2020 05:46   72K
kdewebkit-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        15-Sep-2020 05:46   566
kdnssd-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            14-Sep-2020 14:23  309K
kdnssd-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          14-Sep-2020 14:23   310
kdoctools-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          14-Sep-2020 12:24  494K
kdoctools-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        14-Sep-2020 12:24   310
kemoticons-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          14-Sep-2020 14:00   2M
kemoticons-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        14-Sep-2020 14:00   310
keyutils-1.6.3-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           09-Jul-2020 15:01  105K
keyutils-1.6.3-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         09-Jul-2020 15:01   566
kglobalaccel-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         14-Sep-2020 12:45  249K
kglobalaccel-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       14-Sep-2020 12:45   310
kguiaddons-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          14-Sep-2020 12:34  271K
kguiaddons-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        14-Sep-2020 12:34   310
kholidays-1:5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         14-Sep-2020 14:25  376K
kholidays-1:5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       14-Sep-2020 14:25   310
khtml-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            15-Sep-2020 05:50   3M
khtml-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          15-Sep-2020 05:50   566
ki18n-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            14-Sep-2020 12:23   1M
ki18n-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          14-Sep-2020 12:23   310
kiconthemes-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         14-Sep-2020 12:49  510K
kiconthemes-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       14-Sep-2020 12:49   310
kidletime-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          14-Sep-2020 13:56  134K
kidletime-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        14-Sep-2020 13:56   310
kimageformats-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        14-Sep-2020 14:27  110K
kimageformats-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      14-Sep-2020 14:27   310
kinit-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            15-Sep-2020 05:36  142K
kinit-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          15-Sep-2020 05:36   566
kio-5.74.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                             15-Sep-2020 05:34   7M
kio-5.74.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                           15-Sep-2020 05:34   566
kirigami2-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          14-Sep-2020 13:47  455K
kirigami2-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        14-Sep-2020 13:47   310
kitemmodels-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         14-Sep-2020 14:28  694K
kitemmodels-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       14-Sep-2020 14:28   310
kitemviews-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          14-Sep-2020 12:47  609K
kitemviews-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        14-Sep-2020 12:47   310
kiten-20.08.1-2.0-i686.pkg.tar.zst                                            19-Sep-2020 01:51   11M
kiten-20.08.1-2.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          19-Sep-2020 01:51   566
kjobwidgets-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         14-Sep-2020 12:57  304K
kjobwidgets-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       14-Sep-2020 12:57   310
kjs-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                             14-Sep-2020 14:06  428K
kjs-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                           14-Sep-2020 14:06   310
kjsembed-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           14-Sep-2020 15:01  414K
kjsembed-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         14-Sep-2020 15:01   310
kmediaplayer-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         15-Sep-2020 05:52   24K
kmediaplayer-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       15-Sep-2020 05:52   310
knotifications-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        14-Sep-2020 13:02  426K
knotifications-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      14-Sep-2020 13:02   310
knotifyconfig-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        15-Sep-2020 05:43  206K
knotifyconfig-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      15-Sep-2020 05:43   566
kpackage-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           14-Sep-2020 13:04  361K
kpackage-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         14-Sep-2020 13:04   310
kparts-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            15-Sep-2020 05:38  984K
kparts-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          15-Sep-2020 05:38   566
kpeople-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           14-Sep-2020 14:31  380K
kpeople-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         14-Sep-2020 14:31   310
kplotting-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          14-Sep-2020 13:06  235K
kplotting-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        14-Sep-2020 13:06   310
kpty-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                             14-Sep-2020 13:08  204K
kpty-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                           14-Sep-2020 13:08   310
kqtquickcharts-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                       03-Sep-2020 18:53   58K
kqtquickcharts-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                     03-Sep-2020 18:53   566
kquickcharts-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         14-Sep-2020 14:32  100K
kquickcharts-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       14-Sep-2020 14:32   310
krita-4.3.0-2.0-i686.pkg.tar.zst                                             25-Jul-2020 08:39   63M
krita-4.3.0-2.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                           25-Jul-2020 08:39   566
kross-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            15-Sep-2020 05:53  396K
kross-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          15-Sep-2020 05:53   566
krunner-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           15-Sep-2020 05:51  346K
krunner-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         15-Sep-2020 05:51   310
kservice-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           14-Sep-2020 12:45  718K
kservice-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         14-Sep-2020 12:45   310
ktexteditor-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         15-Sep-2020 05:51   4M
ktexteditor-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       15-Sep-2020 05:51   310
ktextwidgets-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         14-Sep-2020 12:54  849K
ktextwidgets-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       14-Sep-2020 12:54   310
kunitconversion-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                       14-Sep-2020 13:09   1M
kunitconversion-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                     14-Sep-2020 13:09   310
kwallet-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           14-Sep-2020 13:04  517K
kwallet-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         14-Sep-2020 13:04   310
kwayland-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           14-Sep-2020 13:57   3M
kwayland-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         14-Sep-2020 13:57   310
kwidgetsaddons-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        14-Sep-2020 12:35   5M
kwidgetsaddons-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      14-Sep-2020 12:35   310
kwin-5.19.5-2.0-i686.pkg.tar.zst                                             13-Sep-2020 22:06   6M
kwin-5.19.5-2.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                           13-Sep-2020 22:06   310
kwindowsystem-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        14-Sep-2020 12:41  759K
kwindowsystem-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      14-Sep-2020 12:41   310
kxmlgui-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           15-Sep-2020 05:28   2M
kxmlgui-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         15-Sep-2020 05:28   566
kxmlrpcclient-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        15-Sep-2020 05:54  151K
kxmlrpcclient-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      15-Sep-2020 05:54   310
libakonadi-20.08.1-2.0-i686.pkg.tar.zst                                         13-Sep-2020 19:12   2M
libakonadi-20.08.1-2.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       13-Sep-2020 19:12   310
libcerf-2.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                             29-Jul-2020 23:01   51K
libcerf-2.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                           29-Jul-2020 23:01   310
libdazzle-3.38.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          17-Sep-2020 19:39  622K
libdazzle-3.38.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        17-Sep-2020 19:39   566
libfprint-1.90.3-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          14-Sep-2020 17:48  259K
libfprint-1.90.3-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        14-Sep-2020 17:48   310
libgdm-3.36.3-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            13-Jul-2020 23:16   91K
libgdm-3.36.3-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          13-Jul-2020 23:16   310
libkcddb-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          03-Sep-2020 18:48  527K
libkcddb-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        03-Sep-2020 18:48   310
libkcompactdisc-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                       03-Sep-2020 18:48   76K
libkcompactdisc-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                     03-Sep-2020 18:48   310
libkdcraw-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          03-Sep-2020 18:38   41K
libkdcraw-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        03-Sep-2020 18:38   566
libkdegames-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         03-Sep-2020 18:51   6M
libkdegames-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       03-Sep-2020 18:51   310
libkdepim-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          03-Sep-2020 19:12  136K
libkdepim-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        03-Sep-2020 19:12   566
libkeduvocdocument-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                     03-Sep-2020 18:52  179K
libkeduvocdocument-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                   03-Sep-2020 18:52   566
libkexiv2-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          03-Sep-2020 18:36  151K
libkexiv2-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        03-Sep-2020 18:36   310
libkipi-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           03-Sep-2020 18:39  107K
libkipi-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         03-Sep-2020 18:39   310
libkleo-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           03-Sep-2020 19:19  604K
libkleo-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         03-Sep-2020 19:19   310
libkmahjongg-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        03-Sep-2020 18:50   2M
libkmahjongg-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      03-Sep-2020 18:50   310
libkomparediff2-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                       03-Sep-2020 18:53  108K
libkomparediff2-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                     03-Sep-2020 18:53   310
libksane-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          03-Sep-2020 18:40  183K
libksane-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        03-Sep-2020 18:40   566
libldap-2.4.52-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           16-Sep-2020 12:54  316K
libldap-2.4.52-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         16-Sep-2020 12:54   566
libmagick6-6.9.11.29-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        14-Sep-2020 18:01   2M
libmagick6-6.9.11.29-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      14-Sep-2020 18:01   310
libraw-0.20.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            25-Jul-2020 08:10  433K
libraw-0.20.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          25-Jul-2020 08:10   566
libssh-0.9.5-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            13-Sep-2020 17:50  209K
libssh-0.9.5-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          13-Sep-2020 17:50   310
libssh-docs-0.9.5-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          13-Sep-2020 17:50  338K
libssh-docs-0.9.5-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        13-Sep-2020 17:50   310
libutil-linux-2.36-3.0-i686.pkg.tar.zst                                         03-Sep-2020 22:30  438K
libutil-linux-2.36-3.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       03-Sep-2020 22:30   566
libva-2.9.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                             14-Sep-2020 01:50  174K
libva-2.9.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                           14-Sep-2020 01:50   310
libvorbis-1.3.7-2.0-i686.pkg.tar.zst                                           05-Jul-2020 15:07  313K
libvorbis-1.3.7-2.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         05-Jul-2020 15:07   310
linux-5.8.9.arch2-1.1-i686.pkg.tar.zst                                          16-Sep-2020 12:41   62M
linux-5.8.9.arch2-1.1-i686.pkg.tar.zst.sig                                        16-Sep-2020 12:41   566
linux-docs-5.8.9.arch2-1.1-i686.pkg.tar.zst                                       16-Sep-2020 12:41   22M
linux-docs-5.8.9.arch2-1.1-i686.pkg.tar.zst.sig                                     16-Sep-2020 12:41   566
linux-headers-5.8.9.arch2-1.1-i686.pkg.tar.zst                                      16-Sep-2020 12:41   18M
linux-headers-5.8.9.arch2-1.1-i686.pkg.tar.zst.sig                                    16-Sep-2020 12:41   566
linux-lts-5.4.65-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          15-Sep-2020 22:53   60M
linux-lts-5.4.65-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        15-Sep-2020 22:53   310
linux-lts-docs-5.4.65-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        15-Sep-2020 22:53   19M
linux-lts-docs-5.4.65-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      15-Sep-2020 22:53   310
linux-lts-headers-5.4.65-1.0-i686.pkg.tar.zst                                      15-Sep-2020 22:53   17M
linux-lts-headers-5.4.65-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                    15-Sep-2020 22:53   310
linux-olpc-xo1-5.8.9.arch2-1.0-i686.pkg.tar.zst                                     16-Sep-2020 09:35   6M
linux-olpc-xo1-5.8.9.arch2-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                   16-Sep-2020 09:35   566
linux-olpc-xo1-docs-5.8.9.arch2-1.0-i686.pkg.tar.zst                                   16-Sep-2020 09:35   7M
linux-olpc-xo1-docs-5.8.9.arch2-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                 16-Sep-2020 09:35   566
linux-olpc-xo1-headers-5.8.9.arch2-1.0-i686.pkg.tar.zst                                 16-Sep-2020 09:35   14M
linux-olpc-xo1-headers-5.8.9.arch2-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                               16-Sep-2020 09:35   566
linux-pae-5.8.10-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          18-Sep-2020 05:37   71M
linux-pae-5.8.10-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        18-Sep-2020 05:37   566
linux-pae-docs-5.8.10-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        18-Sep-2020 05:37   7M
linux-pae-docs-5.8.10-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      18-Sep-2020 05:37   566
linux-pae-headers-5.8.10-1.0-i686.pkg.tar.zst                                      18-Sep-2020 05:37   9M
linux-pae-headers-5.8.10-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                    18-Sep-2020 05:37   566
linux-zen-5.8.9.zen2-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        15-Sep-2020 20:16   65M
linux-zen-5.8.9.zen2-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      15-Sep-2020 20:16   310
linux-zen-docs-5.8.9.zen2-1.0-i686.pkg.tar.zst                                      15-Sep-2020 20:16   22M
linux-zen-docs-5.8.9.zen2-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                    15-Sep-2020 20:16   310
linux-zen-headers-5.8.9.zen2-1.0-i686.pkg.tar.zst                                    15-Sep-2020 20:16   18M
linux-zen-headers-5.8.9.zen2-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                  15-Sep-2020 20:16   310
lld-10.0.1-2.0-i686.pkg.tar.zst                                             17-Sep-2020 03:10   3M
lld-10.0.1-2.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                           17-Sep-2020 03:10   310
llvm-10.0.1-3.0-i686.pkg.tar.zst                                             14-Sep-2020 00:42   42M
llvm-10.0.1-3.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                           14-Sep-2020 00:42   310
llvm-libs-10.0.1-3.0-i686.pkg.tar.zst                                          14-Sep-2020 00:42   23M
llvm-libs-10.0.1-3.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        14-Sep-2020 00:42   310
llvm-ocaml-10.0.1-3.0-i686.pkg.tar.zst                                          14-Sep-2020 00:42  232K
llvm-ocaml-10.0.1-3.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        14-Sep-2020 00:42   310
malcontent-0.9.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          13-Sep-2020 18:49  134K
malcontent-0.9.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        13-Sep-2020 18:49   310
mencoder-38157-2.1-i686.pkg.tar.zst                                           23-Jul-2020 10:01   2M
mencoder-38157-2.1-i686.pkg.tar.zst.sig                                         23-Jul-2020 10:01   566
meson-0.55.3-1.0-any.pkg.tar.zst                                             13-Sep-2020 18:36   1M
meson-0.55.3-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                           13-Sep-2020 18:36   310
metis-5.1.0.p10-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           16-Sep-2020 03:31  169K
metis-5.1.0.p10-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         16-Sep-2020 03:31   566
modemmanager-qt-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                       14-Sep-2020 14:38  562K
modemmanager-qt-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                     14-Sep-2020 14:38   310
mplayer-38157-2.1-i686.pkg.tar.zst                                            23-Jul-2020 10:01   2M
mplayer-38157-2.1-i686.pkg.tar.zst.sig                                          23-Jul-2020 10:01   566
mutter-3.36.4-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            07-Jul-2020 21:19   3M
mutter-3.36.4-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          07-Jul-2020 21:19   310
ndctl-69-1.0-i686.pkg.tar.zst                                              23-Jul-2020 07:34  247K
ndctl-69-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                            23-Jul-2020 07:34   566
networkmanager-qt-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                      14-Sep-2020 14:49   2M
networkmanager-qt-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                    14-Sep-2020 14:49   310
noto-fonts-emoji-20200916-1.0-any.pkg.tar.zst                                      17-Sep-2020 16:13   9M
noto-fonts-emoji-20200916-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                    17-Sep-2020 16:13   566
numactl-2.0.14-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           19-Sep-2020 02:14   83K
numactl-2.0.14-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         19-Sep-2020 02:14   566
ocaml-4.11.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            13-Sep-2020 23:45   52M
ocaml-4.11.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          13-Sep-2020 23:45   310
ocaml-compiler-libs-4.11.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                     13-Sep-2020 23:45   31M
ocaml-compiler-libs-4.11.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                   13-Sep-2020 23:45   310
openldap-2.4.52-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           16-Sep-2020 12:54   1M
openldap-2.4.52-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         16-Sep-2020 12:54   566
orc-0.4.32-1.0-i686.pkg.tar.zst                                             13-Sep-2020 18:50  241K
orc-0.4.32-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                           13-Sep-2020 18:50   310
oxygen-icons-1:5.74.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                        14-Sep-2020 14:48   30M
oxygen-icons-1:5.74.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                      14-Sep-2020 14:48   310
oxygen-icons-svg-1:5.74.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                      14-Sep-2020 14:48  211M
oxygen-icons-svg-1:5.74.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                    14-Sep-2020 14:48   310
perl-alien-build-2.32-1.0-any.pkg.tar.zst                                        13-Sep-2020 18:44  326K
perl-alien-build-2.32-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                      13-Sep-2020 18:44   310
perl-html-parser-3.74-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        17-Sep-2020 16:30   83K
perl-html-parser-3.74-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      17-Sep-2020 16:30   566
perl-http-message-6.26-1.0-any.pkg.tar.zst                                        13-Sep-2020 17:13   76K
perl-http-message-6.26-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                      13-Sep-2020 17:13   310
perl-log-log4perl-1.53-1.0-any.pkg.tar.zst                                        19-Sep-2020 00:37  336K
perl-log-log4perl-1.53-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                      19-Sep-2020 00:37   566
perl-net-dns-1.27-1.0-any.pkg.tar.zst                                          13-Sep-2020 18:43  328K
perl-net-dns-1.27-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                        13-Sep-2020 18:43   310
perl-xml-libxml-2.0206-1.0-i686.pkg.tar.zst                                       16-Sep-2020 22:18  266K
perl-xml-libxml-2.0206-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                     16-Sep-2020 22:18   310
pimcommon-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          03-Sep-2020 19:20  566K
pimcommon-20.08.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        03-Sep-2020 19:20   566
pipewire-0.3.7-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           25-Jul-2020 21:37  970K
pipewire-0.3.7-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         25-Jul-2020 21:37   566
pipewire-alsa-0.3.7-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         25-Jul-2020 21:37  3639
pipewire-alsa-0.3.7-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       25-Jul-2020 21:37   566
pipewire-docs-0.3.7-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         25-Jul-2020 21:37   22M
pipewire-docs-0.3.7-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       25-Jul-2020 21:37   566
pipewire-jack-0.3.7-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         25-Jul-2020 21:37   89K
pipewire-jack-0.3.7-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       25-Jul-2020 21:37   566
pipewire-pulse-0.3.7-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        25-Jul-2020 21:37  110K
pipewire-pulse-0.3.7-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      25-Jul-2020 21:37   566
plasma-framework-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                       15-Sep-2020 05:50   4M
plasma-framework-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                     15-Sep-2020 05:50   310
prison-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            14-Sep-2020 14:50  150K
prison-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          14-Sep-2020 14:50   310
python-3.8.5-2.0-i686.pkg.tar.zst                                            15-Sep-2020 07:31   30M
python-3.8.5-2.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          15-Sep-2020 07:31   566
python-numpy-1.19.2-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         13-Sep-2020 17:12   4M
python-numpy-1.19.2-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       13-Sep-2020 17:12   310
python-pylint-2.6.0-1.0-any.pkg.tar.zst                                         17-Sep-2020 19:49  486K
python-pylint-2.6.0-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       17-Sep-2020 19:49   566
python-pyqt3d-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        14-Sep-2020 17:11  408K
python-pyqt3d-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      14-Sep-2020 17:11   310
python-pyqt5-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         14-Sep-2020 16:52   4M
python-pyqt5-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       14-Sep-2020 16:52   310
python-pyqtchart-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                       14-Sep-2020 16:56  145K
python-pyqtchart-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                     14-Sep-2020 16:56   310
python-pyqtdatavisualization-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                 14-Sep-2020 17:08  136K
python-pyqtdatavisualization-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                               14-Sep-2020 17:08   310
python-pyqtpurchasing-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                    14-Sep-2020 17:13   16K
python-pyqtpurchasing-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                  14-Sep-2020 17:13   310
python-pyqtwebengine-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                     14-Sep-2020 17:00  112K
python-pyqtwebengine-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                   14-Sep-2020 17:00   310
python-tests-3.8.5-2.0-i686.pkg.tar.zst                                         15-Sep-2020 07:31   7M
python-tests-3.8.5-2.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       15-Sep-2020 07:31   566
python2-pyqt5-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        14-Sep-2020 16:52   4M
python2-pyqt5-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      14-Sep-2020 16:52   310
python2-pyqtwebengine-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                    14-Sep-2020 17:00  111K
python2-pyqtwebengine-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                  14-Sep-2020 17:00   310
qca-2.3.1-2.0-i686.pkg.tar.zst                                              30-Jul-2020 19:58  765K
qca-2.3.1-2.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                            30-Jul-2020 19:58   566
qemu-5.0.0-8.0-i686.pkg.tar.zst                                             25-Jul-2020 01:24   8M
qemu-5.0.0-8.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                           25-Jul-2020 01:24   310
qemu-arch-extra-5.0.0-8.0-i686.pkg.tar.zst                                        25-Jul-2020 01:24   49M
qemu-arch-extra-5.0.0-8.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      25-Jul-2020 01:24   310
qemu-block-gluster-5.0.0-8.0-i686.pkg.tar.zst                                      25-Jul-2020 01:24   14K
qemu-block-gluster-5.0.0-8.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                    25-Jul-2020 01:24   310
qemu-block-iscsi-5.0.0-8.0-i686.pkg.tar.zst                                       25-Jul-2020 01:24   21K
qemu-block-iscsi-5.0.0-8.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                     25-Jul-2020 01:24   310
qemu-guest-agent-5.0.0-8.0-i686.pkg.tar.zst                                       25-Jul-2020 01:24  175K
qemu-guest-agent-5.0.0-8.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                     25-Jul-2020 01:24   310
qemu-headless-5.0.0-8.0-i686.pkg.tar.zst                                         25-Jul-2020 01:24   8M
qemu-headless-5.0.0-8.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       25-Jul-2020 01:24   310
qemu-headless-arch-extra-5.0.0-8.0-i686.pkg.tar.zst                                   25-Jul-2020 01:24   49M
qemu-headless-arch-extra-5.0.0-8.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                 25-Jul-2020 01:24   310
qhull-2020.2-3.0-i686.pkg.tar.zst                                            14-Sep-2020 03:04  675K
qhull-2020.2-3.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          14-Sep-2020 03:04   310
qqc2-desktop-style-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                      14-Sep-2020 14:52   75K
qqc2-desktop-style-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                    14-Sep-2020 14:52   310
qt5-3d-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            13-Sep-2020 20:22   2M
qt5-3d-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          13-Sep-2020 20:22   310
qt5-base-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           13-Sep-2020 19:31   14M
qt5-base-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         13-Sep-2020 19:31   310
qt5-charts-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          13-Sep-2020 20:09  669K
qt5-charts-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        13-Sep-2020 20:09   310
qt5-connectivity-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                       13-Sep-2020 20:13  563K
qt5-connectivity-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                     13-Sep-2020 20:13   310
qt5-datavis3d-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        13-Sep-2020 20:17  550K
qt5-datavis3d-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      13-Sep-2020 20:17   310
qt5-declarative-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                       13-Sep-2020 19:58   5M
qt5-declarative-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                     13-Sep-2020 19:58   310
qt5-doc-5.15.1-1.0-any.pkg.tar.zst                                            13-Sep-2020 20:04  150M
qt5-doc-5.15.1-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                          13-Sep-2020 20:04   310
qt5-examples-5.15.1-1.0-any.pkg.tar.zst                                         13-Sep-2020 20:04  120M
qt5-examples-5.15.1-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                       13-Sep-2020 20:04   310
qt5-gamepad-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         13-Sep-2020 20:19   82K
qt5-gamepad-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       13-Sep-2020 20:19   310
qt5-graphicaleffects-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                     13-Sep-2020 20:21   74K
qt5-graphicaleffects-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                   13-Sep-2020 20:21   310
qt5-imageformats-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                       13-Sep-2020 20:23   58K
qt5-imageformats-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                     13-Sep-2020 20:23   310
qt5-location-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         13-Sep-2020 20:22   3M
qt5-location-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       13-Sep-2020 20:22   310
qt5-lottie-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          13-Sep-2020 20:25  114K
qt5-lottie-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        13-Sep-2020 20:25   310
qt5-mqtt-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           13-Sep-2020 20:25   96K
qt5-mqtt-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         13-Sep-2020 20:25   310
qt5-multimedia-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        13-Sep-2020 20:50  830K
qt5-multimedia-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      13-Sep-2020 20:50   310
qt5-networkauth-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                       13-Sep-2020 20:29   76K
qt5-networkauth-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                     13-Sep-2020 20:29   310
qt5-purchasing-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        13-Sep-2020 20:34   39K
qt5-purchasing-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      13-Sep-2020 20:34   310
qt5-quick3d-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         13-Sep-2020 20:52   4M
qt5-quick3d-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       13-Sep-2020 20:52   310
qt5-quickcontrols-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                      13-Sep-2020 21:05  946K
qt5-quickcontrols-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                    13-Sep-2020 21:05   310
qt5-quickcontrols2-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                      13-Sep-2020 21:19   2M
qt5-quickcontrols2-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                    13-Sep-2020 21:19   310
qt5-quicktimeline-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                      13-Sep-2020 21:09   25K
qt5-quicktimeline-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                    13-Sep-2020 21:09   310
qt5-remoteobjects-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                      13-Sep-2020 21:17  404K
qt5-remoteobjects-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                    13-Sep-2020 21:17   310
qt5-script-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          13-Sep-2020 21:41   1M
qt5-script-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        13-Sep-2020 21:41   310
qt5-scxml-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          13-Sep-2020 21:37  277K
qt5-scxml-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        13-Sep-2020 21:37   310
qt5-sensors-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         13-Sep-2020 19:39  183K
qt5-sensors-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       13-Sep-2020 19:39   310
qt5-serialbus-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        13-Sep-2020 21:40  194K
qt5-serialbus-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      13-Sep-2020 21:40   310
qt5-serialport-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        13-Sep-2020 19:40   45K
qt5-serialport-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      13-Sep-2020 19:40   310
qt5-speech-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          13-Sep-2020 21:45   53K
qt5-speech-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        13-Sep-2020 21:45   310
qt5-svg-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           13-Sep-2020 21:44  160K
qt5-svg-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         13-Sep-2020 21:44   310
qt5-tools-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                          13-Sep-2020 19:56   6M
qt5-tools-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        13-Sep-2020 19:56   310
qt5-translations-5.15.1-1.0-any.pkg.tar.zst                                       13-Sep-2020 18:52   2M
qt5-translations-5.15.1-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                     13-Sep-2020 18:52   310
qt5-virtualkeyboard-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                     13-Sep-2020 21:53   10M
qt5-virtualkeyboard-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                   13-Sep-2020 21:53   310
qt5-wayland-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         13-Sep-2020 21:54   1M
qt5-wayland-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       13-Sep-2020 21:54   310
qt5-webchannel-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        13-Sep-2020 20:00   79K
qt5-webchannel-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      13-Sep-2020 20:00   310
qt5-webengine-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        13-Sep-2020 21:42   50M
qt5-webengine-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      13-Sep-2020 21:42   310
qt5-webglplugin-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                       13-Sep-2020 21:45  226K
qt5-webglplugin-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                     13-Sep-2020 21:45   310
qt5-webkit-5.212.0alpha4-7.0-i686.pkg.tar.zst                                      14-Sep-2020 01:20   12M
qt5-webkit-5.212.0alpha4-7.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                    14-Sep-2020 01:20   310
qt5-websockets-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        13-Sep-2020 19:58   89K
qt5-websockets-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      13-Sep-2020 19:58   310
qt5-webview-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         13-Sep-2020 21:45   52K
qt5-webview-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       13-Sep-2020 21:45   310
qt5-x11extras-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        13-Sep-2020 21:45   15K
qt5-x11extras-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      13-Sep-2020 21:45   310
qt5-xcb-private-headers-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                   13-Sep-2020 19:31   24K
qt5-xcb-private-headers-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                 13-Sep-2020 19:31   310
qt5-xmlpatterns-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                       13-Sep-2020 21:52   1M
qt5-xmlpatterns-5.15.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                     13-Sep-2020 21:52   310
rav1e-0.3.4-1.0-i686.pkg.tar.zst                                             14-Sep-2020 02:02   1M
rav1e-0.3.4-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                           14-Sep-2020 02:02   310
rsync-3.2.2-2.0-i686.pkg.tar.zst                                             06-Jul-2020 12:19  318K
rsync-3.2.2-2.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                           06-Jul-2020 12:19   310
rubygems-3.1.4-1.0-any.pkg.tar.zst                                            24-Jul-2020 22:58  221K
rubygems-3.1.4-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                          24-Jul-2020 22:58   566
scour-0.38.1-1.0-any.pkg.tar.zst                                             14-Sep-2020 02:05   85K
scour-0.38.1-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                           14-Sep-2020 02:05   310
sdl2_mixer-2.0.4-5.0-i686.pkg.tar.zst                                          14-Sep-2020 03:38   74K
sdl2_mixer-2.0.4-5.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                        14-Sep-2020 03:38   310
shadow-4.8.1-3.0-i686.pkg.tar.zst                                            16-Jul-2020 13:50   1M
shadow-4.8.1-3.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          16-Jul-2020 13:50   310
solid-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            14-Sep-2020 13:00  853K
solid-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          14-Sep-2020 13:00   310
sonnet-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            14-Sep-2020 12:51  631K
sonnet-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          14-Sep-2020 12:51   310
spice-protocol-0.14.2-1.0-any.pkg.tar.zst                                        24-Jul-2020 22:56   21K
spice-protocol-0.14.2-1.0-any.pkg.tar.zst.sig                                      24-Jul-2020 22:56   566
syndication-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         14-Sep-2020 14:57  989K
syndication-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       14-Sep-2020 14:57   310
syntax-highlighting-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                     14-Sep-2020 13:59   1M
syntax-highlighting-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                   14-Sep-2020 13:59   310
systemd-245.7-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            28-Jul-2020 20:46   6M
systemd-245.7-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          28-Jul-2020 20:46   310
systemd-libs-245.7-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         28-Jul-2020 20:46  517K
systemd-libs-245.7-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       28-Jul-2020 20:46   310
systemd-resolvconf-245.7-1.0-i686.pkg.tar.zst                                      28-Jul-2020 20:46  2977
systemd-resolvconf-245.7-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                    28-Jul-2020 20:46   310
systemd-sysvcompat-245.7-1.0-i686.pkg.tar.zst                                      28-Jul-2020 20:46  8443
systemd-sysvcompat-245.7-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                    28-Jul-2020 20:46   310
template-glib-3.34.0+4+g5196521-1.0-i686.pkg.tar.zst                                   19-Sep-2020 00:27   92K
template-glib-3.34.0+4+g5196521-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                 19-Sep-2020 00:27   566
testing.db                                                        19-Sep-2020 03:54  173K
testing.db.tar.gz                                                    19-Sep-2020 03:54  173K
testing.db.tar.gz.old                                                  19-Sep-2020 03:54  169K
testing.files                                                      19-Sep-2020 03:54   2M
testing.files.tar.gz                                                   19-Sep-2020 03:54   2M
testing.files.tar.gz.old                                                 19-Sep-2020 03:54   2M
threadweaver-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                         14-Sep-2020 13:10  450K
threadweaver-5.74.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                       14-Sep-2020 13:10   310
tumbler-0.2.9-2.0-i686.pkg.tar.zst                                            28-Aug-2020 17:37  168K
tumbler-0.2.9-2.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          28-Aug-2020 17:37   310
unixodbc-2.3.9-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           13-Sep-2020 16:57  260K
unixodbc-2.3.9-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         13-Sep-2020 16:57   310
varnish-6.5.0-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            16-Sep-2020 13:30  1007K
varnish-6.5.0-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          16-Sep-2020 13:30   566
vim-8.2.1704-1.0-i686.pkg.tar.zst                                            19-Sep-2020 01:30   2M
vim-8.2.1704-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                          19-Sep-2020 01:30   566
vim-runtime-8.2.1704-1.0-i686.pkg.tar.zst                                        19-Sep-2020 01:30   6M
vim-runtime-8.2.1704-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                      19-Sep-2020 01:30   566
wireguard-lts-1.0.20200908-3.0-i686.pkg.tar.zst                                     16-Sep-2020 02:10   48K
wireguard-lts-1.0.20200908-3.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                   16-Sep-2020 02:10   566
zxing-cpp-1.1.1-1.0-i686.pkg.tar.zst                                           14-Sep-2020 01:09  693K
zxing-cpp-1.1.1-1.0-i686.pkg.tar.zst.sig                                         14-Sep-2020 01:09   310